Indywidualny kurs dla dzieci z języka angielskiego

Indywidualny kurs dla dzieci z języka angielskiego

280,00 zł

Indywidualne zajęcia z lektorem, prowadzone w formule online, pozwolą opanować podstawy języka i przełamać lęk przed wypowiadaniem się po angielsku. To także idealna forma zajęć, służących powtórzeniu zagadnień omawianych na lekcjach szkolnych oraz opanowaniu materiału przed ważnymi sprawdzianami i egzaminami, w tym przed egzaminem ósmoklasistów. Indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb ucznia i praca nad konkretnymi zagadnieniami, które w danym momencie wymagają skupienia uwagi sprawiają, że nauka jest bardzo efektywna, a przez to przyjemna, motywująca i przynosząca uczniom wiele satysfakcji.

Pakiet zawiera 4 lekcje, każda po 60minut.

czytaj więcej

Zakres prowadzonych zajęć jest bardzo szeroki. Podczas każdej lekcji pojawiają się różne elementy nauki, takie jak czytanie, słuchanie oraz samodzielne tworzenie tekstów i wypowiedzi, przez co kształtowana jest umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym. Zajęcia opierają się na materiale indywidualnie dopasowanym do potrzeb i możliwości ucznia. W przypadku lekcji przygotowujących do egzaminów, lektor skupia się na elementach, na które uczeń musi poświęcać więcej czasu i nauki. Wspólnie rozwiązywane są typowe zadania egzaminacyjne, przy jednoczesnym wskazywaniu, a następnie eliminowaniu błędów. Często wykorzystywane są również tzw. retranslation task – zadania polegające na tłumaczeniu zdań z języka angielskiego na polski i na odwrót, co wpływa na zrozumienie struktur gramatycznych.

Podczas zajęć pojawia się dużo sytuacji pobudzających do posługiwania się językiem angielskim, przez co uczeń nabiera płynności i odwagi w zakresie wypowiedzi ustnych i skutecznej komunikacji. Lektor dba też o to, aby zachęcać uczniów do interakcji oraz poszerzania zdolności językowych poza lekcjami poprzez zabawę, filmy, czy też książki obcojęzyczne. Również nauka zasad gramatycznych prowadzona jest w sposób przyjazny uczniom, z wykorzystaniem interesujących tematów i narzędzi. W nauce wypowiedzi i słownictwa wykorzystywane są teksty opierające się na ciekawej i wartościowej literaturze angielskiej dla dzieci i młodzieży.

Dla urozmaicenia lekcji stosowane są różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym szczególnie lubiane przez uczniów narzędzia z obszaru nowoczesnych technologii, takie jak aplikacje i portale internetowe wspierające kreatywne nauczanie języków, a także gry i zabawy wspomagające proces zapamiętywania słów oraz zwrotów.

Zajęcia prowadzi:

Katarzyna Moczulska

Stawia na indywidualne podejście do każdego ucznia oraz umiejętności praktyczne. Cechuje ją życzliwość, cierpliwość oraz konsekwencja w działaniu. Potrafi współpracować zarówno z dużymi grupami i indywidualnie. Ucząc stara się pokazać, że nauka języka obcego nie musi być wyłącznie przykrym obowiązkiem. Język to nie tylko zbiór zasad, a żywe narzędzie, którego nauka może być naprawdę przyjemna!

Komentarze (0)