SportKid

Ruch to nieodłączny, naturalny element w prawidłowym, zrównoważonym rozwoju całego organizmu. Głównym celem zajęć jest wszechstronny rozwój pod postacią różnorodnych gier i zabaw ruchowych oraz zapewnienie dzieciom dodatkowej aktywności fizycznej.

Na dzieci czeka szeroki wachlarz aktywności, który każde zajęcia zamieni w przygodę związaną z ruchem, elementami dyscyplin sportowych oraz gimnastyki. Oprócz wspaniałej atmosfery nie zabraknie również miejsca na zadania i ćwiczenia o charakterze kształtującym. Wymagany dowolny, wygodny strój sportowy wraz z pozytywnym zaangażowaniem.

Czas trwania: 45 minut
Koszt: 450,00 zł (1-szy semestr), 350,00 zł (2-gi semestr)
Grupa 1 (4-5 lat): środa, godz. 18:00
Grupa 2 (5-6 lat): środa, godz. 18:00
Grupa 3 (6-9 lat): środa, godz. 18:00
Grupa 4 (9-11 lat): środa, godz. 18:00
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Sportkid to zajęcia rozwijające ogólną sprawność, zwinność, zręczność i koordynację wzrokowo-ruchową dziecka. Głównym celem programu Sportkid jest kształtowanie u dzieci  zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie. Ćwiczenia mają pomóc rozwijać dobrą formę, zapobiegać urazom i zwiększać osiągnięcia dzieci.

Celem prowadzonych zajęć jest:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia, 
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, 
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka,
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka, 
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji
  • popularyzacja aktywności fizycznej u dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia. 

Program jest  odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych, mających zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

Zajęcia prowadzi
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Galeria