Śpiewanki

zajęcia wokalno-umuzykalniające dla dzieci w wieku 5-12 lat

Praca i zabawa nad prawidłową emisją głosu: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjno-logopedyczne, ćwiczenia wokalne a capella, ćwiczenia wokalne z instrumentem.

Oprócz tego wprowadzenie teoretyczne, body music, praca nad piosenką: uczenie melodii, interpretacja tekstów, ruch sceniczny, praca z mikrofonem, praca nad higieną głosu, gra na instrumentarium Orffa, kształtowanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu muzycznego, zapoznanie się z różnorodnymi stylami muzycznymi. 

Czas trwania: 60 minut
Koszt: 400,00 zł (1-szy semestr), 400,00 zł (2-gi semestr)
Grupa 1 (4-5 lat): czwartek, godz. 17:00
Grupa 2 (5-6 lat): czwartek, godz. 17:00
Grupa 3 (6-9 lat): czwartek, godz. 17:00
Grupa 4 (9-11 lat): czwartek, godz. 17:00
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Zajęcia prowadzi
Jestem muzykoterapeutką, nauczycielką rytmiki, pianistką, a także wokalistką
więcej
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Galeria