Logorytmika dla dzieci w Łodzi

Logorytmika to jedna z metod stosowana w logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami całego ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową. Zajęcia mają formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie).

Czas trwania: 45 minut
Koszt: 420, 00 zł
Grupa 0 (do 4 lat): 3-4 latki
Grupa 1 (4-5 lat): 4-5 latki
Grupa 2 (5-6 lat): 5-6 latki
Co jest potrzebne do zajęć: buty na zmianę
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Logorytmika - zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci od 3 roku życia.

Jeśli Toje dziecko:

- lubi muzykę

- zabawę z rówieśnikami

- ruch i taniec

- jest ciekawe świata, nowych doświadczeń, zabaw

To zapraszamy na zajęcia podczas, których będziemy wspomagać rozwój mowy poprzez usparwnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego.

Ponadto będziemy usprawniać słuch, mowę, wyrabiać szybką rekację na bodziec dźwiękowy, wzrokowy, słuchowy, rozwijać umiejęstności sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki małej i dużej, wzbogacać słownik bierny i czynny, uwrażliwiać na aspekty prozdrowotne mowy, wspierać rozwój naśladowania i zabaw "na niby", rozwijać sferę emocjonalną i społeczną.

Do pobrania
Zajęcia prowadzi
Absolwentka studiów z pedagogiki zdrowia, zdrowia publicznego, integralnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Montessori i przygotowania pedagogicznego
więcej
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami