Regulamin

  1. Korzystanie z zajęć oferowanych przez „Piaskownicę” możliwe jest wyłącznie po opłaceniu „z góry” wybranych zajęć zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku rezygnacji z opłaconych zajęć nie przysługuje zwrot pieniędzy.
  2. Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego wykupienia pojedynczych zajęć, po dokonaniu rezerwacji i wniesieniu opłaty według cennika w ramach zajęć pokazowych lub jednorazowych, przy czym w zajęciach pokazowych można wziąć udział tylko raz. Uczestnictwo w kolejnych zajęciach możliwe jest po wykupieniu kursu.
  3. Honorujemy zwolnienia lekarskie. W przypadku udokumentowanej choroby dłuższej niż 15 dni można niewykorzystaną kwotę odebrać w kolejnym semestrze na wszystkie zajęcia oferowane w „Piaskownicy”. Niewykorzystane godziny kursu nie podlegają zwrotowi w formie pieniężnej.
  4. W razie odwołania zajęć przez „Piaskownicę”, zajęcia przechodzą na kolejny termin, bez możliwości zwrotu pieniędzy.
  5. Warunkiem rezerwacji miejsca w zajęciach dodatkowych (np. animacje, urodziny) jest wniesienie wcześniejszej opłaty zgodnie z cennikiem.
  6. Informacja prawna o przetwarzaniu danych osobowych. Rodzic / Opiekun dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. )RODO. W odniesieniu do usług www.piaskownica.eu, dane Rodzica / Opiekuna będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit RODO (jest to niezbędne do wykonania powierzonej opieki nad dzieckiem, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). „Piaskownica” będzie kontaktować się z Rodzicem telefonicznie, jeżeli będzie miała do przekazania informacje dotyczące oferty www.piaskownica.eu. „Piaskownica” zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych należy skontaktować się z administratorem danych: moja@piaskownica.eu.
  7. Korzystając ze strony internetowej ww.piaskownica.eu i usług „Piaskownicy”, Rodzic wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 
  8. Uczestnictwo dzieci w zajęciach może być rejestrowane w formie fotograficznej / wideo oraz udostępniane na stronie internetowej „Piaskownicy” oraz profilach społecznościowych do celów marketingowych.
  9. „Piaskownica” zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć oraz cennika zajęć. Zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu.
  10. Wykupienie biletu wstępu na zajęcia pokazowe / warsztaty / bale/ imprezy okolicznościowe/ / urodziny / półkolonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami