Programowanie dla dzieci Łódź

Kodersi

Programowanie dla dzieci - Kodersi

W tym roku szkolnym poznamy kolejny program do nauki kodowania i programowania dla młodszych adeptów tej dziedziny. Będzie to Baltie, który wprowadzi nas w tajniki różnych trybów pracy oraz przybliży zasady kierujące pisaniem programów komputerowych. W czasie zajęć zdobędziemy umiejętności umożliwiające samodzielne stworzenie nieskomplikowanej gry komputerowej.

Czas trwania: 45 minut dla grup 2+3/ 50 minut dla grupy 4
Koszt: 540,00 zł (1-szy semestr), 420,00 zł (2-gi semestr)
Grupa 2 (5-6 lat): piątek, godz. 17:00
Grupa 3 (6-9 lat): piątek, godz. 17:00
Grupa 4 (9-11 lat): poniedziałek, godz. 18:00
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kodersi juniorzy (grupy 2 i 3)

Celem zajęć Kodersi juniorzy jest przygotowanie najmłodszych do późniejszej pracy na zajęciach komputerowych w szkole oraz kształtowanie kompetencji takich jak myślenie matematyczne, umiejętność analizowania oraz dostrzegania prawidłowości i korygowania błędów. 

Poprzez szereg zabaw z matą do kodowania, kartami oraz kubeczkami mimochodem nauczymy się porządkować własne myśli i działania, budując sekwencje kodów i poleceń, będziemy kształtować orientację przestrzenną, rozbudzimy kreatywność poprzez typowe dla dzieci niestandardowe wykorzystanie zwykłych przedmiotów i wkroczymy w świat matematyki oraz podstaw kodowania. 

Dzieci będą odkodowywać informacje instruktora oraz szyfrować własne, układać sudoku i rozwiązywać różne łamigłówki logiczne. Nie zabraknie również elementów ruchowych. Zajęcia w takiej formie są doskonałym wstępem do późniejszej pracy z aplikacjami do kodowania na komputerze lub tablecie.

Baltie – Kodersi (grupa 4)

Podczas zajęć poznamy program Baltie służący do nauki kodowania i programowania. Nasze zajęcia można podzielić na kilka etapów wynikających z pracy z oprogramowaniem. W czasie pierwszych spotkań utrwalimy podstawowe pojęcia z zakresu obsługi komputera, zapisywania i przechowywania danych. 

Drugi etap to zapoznanie ze środowiskiem programu Batlie, stosowanymi w nim poleceniami, szatą graficzną i trybami. Wprowadzimy Tryb Scena oraz Tryb Czarowanie. Ta część kursu przygotuje nas do tworzenia pierwszych kodów. 

Etap trzeci pozwoli nauczyć się tworzyć kody, analizować ich zapis (zbliżony już bardzo do „prawdziwego” zapisu programu komputerowego), sprawdzać i korygować własne krótkie kody. Etap czwarty to programowanie. W tej części przejdziemy do właściwego programowania, nauczymy się wykorzystywać „pomocników”, pracować ze zmiennymi, wprowadzać i korygować dane zawarte w programie. 

Efektem naszych zajęć będzie gotowa gra komputerowa oraz, a może przede wszystkim, wiedza i umiejętność jasnego formułowania poleceń, analizowania swoich poczynań oraz planowania działań z wyprzedzeniem.

Zajęcia prowadzi
Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej od 13 lat, od 3 lat uczę moich uczniów oraz młodszą młodzież z klas IV - VI programowania w ramach projektu "Mistrzowie Kodowania"
więcej
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Galeria