Logopeda Łódź

KIEDY DO LOGOPEDY

Ważne !

Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:

 • w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub
 • równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy. oraz gdy Twoja Pociecha:
  • nawykowo oddycha buzią
  • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
  • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy

Pamiętaj !

Do logopedy nie jest wymagane żadne skierowanie - im szybciej się zgłosisz, tym lepiej dla Twojego Dziecka.

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy z wczesną nauką czytania

1. Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to szereg czynności badawczych, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia problemu logopedycznego. W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badanie w skład którego wchodzą:

 • wywiad – służy zgromadzeniu informacji w celu ustalenia domniemanych przyczyn zaburzenia,
 • obserwacja- dotyczy głównie zachowań werbalnych,
 • orientacyjne badanie mowy – czy badany operuje zdaniami, czy konstrukcje zdaniowe są poprawne, czy poszczególne głoski są realizowane prawidłowo, czy pacjent rozumie mowę, czy zachowana jest płynność mowy, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy nie występują zaburzenia głosu,
 • badania uzupełniające (mogą obejmować- sprawność aparatu artykulacyjnego, funkcje połykowe, funkcje oddechowe, kinestezję mowy, słuch fonematyczny i inne).

2. Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to szereg czynności (w zależności od rodzaju problemu) mających na celu:

 • usunięcie zaburzeń mowy,
 • nauczanie mowy w przypadku jej braku,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • poprawienie sprawności językowej,

Na podstawie diagnozy konstruowany jest indywidualny program terapii dla każdego pacjenta.

Wczesna nauka czytania

Niezwykle skuteczna metoda nauki czytania dzieci poniżej 6. roku życia to Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania stworzona przez prof. Jagodę Cieszyńską. W zaprogramowany sposób dzieci uczą się czytać zgodnie z porządkiem wyznaczonym przez rozwój mowy: najpierw samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby w paradygmatach, nowe wyrazy i zdania. Metodyka stosowania wczesnej nauki czytania sylabowego sprawia, że dla dzieci jest to świetna zabawa.

Korzyści z wczesnej nauki czytania

 • Wczesna nauka czytania nie jest sztuką uprawianą ku uciesze dorosłych i chwale terapeutów, lecz daje dziecku wymierne korzyści:
 • przede wszystkim daje możliwość znaczącego poszerzenia rozwoju poznawczego: dziecko, które nie czyta, wie tyle, ile usłyszy; dziecko czytające ma nieograniczony dostęp do wiedzy;
 • wczesne czytanie jest drogą do nabycia systemu językowego (powtarzania, rozumienia i nazywania) dla dzieci z deficytami w zakresie rozwoju języka;
 • czytające dziecko ma znacząco ułatwiony start szkolny

USPRAWNIANIE GRAFOMOTORYKI DZIECKA

Ćwiczenia grafomotoryczne wpływają na wszystkie zmysły dziecka. Zajęcia manualne i ćwiczenia graficzne można wykonywać z prawidłowo rozwijającymi się dziećmi, by ułatwić im w przyszłości proces nauki pisania w szkole. Jednak tego typu ćwiczenia polecane są także dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami, np. z grupy ryzyka dysleksji, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami manualnymi czy z zaburzeniami manualnymi czy zaburzeniami w zakresie napięcia mięśniowego.

Ćwiczenia grafomotoryczne kształcą:

 • koordynację wzrokowo – ruchową,
 • rozwijają motorykę rąk,
 • kształcą prawidłowy uchwyt narzędzia graficznego,
 • regulują napięcie mięśniowe,
 • utrwalają nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania
 • kształcą orientację w przestrzeni.

Niewłaściwa technika wykonania czynności grafomotorycznych jest przyczyną niskiego poziomu graficznego pisma i rysunku. Dziecko nie nadąża za grupą, szybko męczy się i zniechęca. Z czasem rodzi się w dziecku niechęć do wszelkich zajęć grafomotorycznych. To zaś jest wyrazem wtórnych zaburzeń emocjonalno – motywacyjnych.. Celem tych ćwiczeń jest więc zapobieganie tym trudnościom i ich pokonywanie.

Terapia ręki

Dla kogo terapia ręki?

Dla dzieci, które:

 • nie lubią rysować,
 • mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • kreślą niedokładne szlaczki, literki,
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno.

Na czym polega terapia ręki?  

Nie są to zajęcia na których tylko kreśli się szlaczki. Odbywają się na dużej sali do ćwiczeń ruchowych.

Pracując nad rączkami pamiętamy, że trudności z motoryką małą mają swoje podłoże w:

 • złym przystosowaniu posturalnym,
 • nieadekwatnym napięciu mięśniowym,
 • osłabionych mechanizmach równoważnych,
 • problemach z czuciem powierzchniowym,
 • problemach z percepcją wzrokową,
 • problemach z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

Czas trwania: 45 minut
Koszt: 80, 00 zł
Co jest potrzebne do zajęć: buty na zmianę
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Zajęcia prowadzi
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami