Logorytmika-nowe zajęcia

Logorytmika - zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci od 3 roku życia

 

Jeśli Toje dziecko:

- lubi muzykę

- zabawę z rówieśnikami

- ruch i taniec

- jest ciekawe świata, nowych doświadczeń, zabaw

To zapraszamy na zajęcia, podczas których będziemy wspomagać rozwój mowy poprzez usparwnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem elementów muzyki, w tym rytmu jako czynnika porządkującego.

Będziemy  również usprawniać słuch, mowę, wyrabiać szybką rekację na bodziec dźwiękowy, wzrokowy, słuchowy, rozwijać umiejęstności sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki małej i dużej, wzbogacać słownik bierny i czynny, uwrażliwiać na aspekty prozdrowotne mowy, wspierać rozwój naśladowania i zabaw "na niby", rozwijać sferę emocjonalną i społeczną.

 

Zajęcia odbywają się w piątki o godzinie 17:00

Przyjdź i przekonaj się sam, pamiętaj aby uprzedzić nas o Twojej obecności: 501 444 990